Naše služby v Horažďovicích

Pohřební služba Horažďovice

Pohřby žehem, pohřby do země a bez obřadu

Pohřby a rozloučení během víkendů a svátků

Nepřetržitá pohotovost pro převoz zesnulých

Převozy z nepřístupných míst terénním pohřebním vozem

Široký výběr rakví a obalů pro urny

Květinové smuteční vazby

Převozy zesnulých z celé republiky a ze zahraničí

Zajištění církevních obřadů

Živá i reprodukovaná hudba, případně varhaník

Kopání, exhumace, otevření a uložení urn a rozptyl popela

Kamenické práce, stavby a prodej urnových hrobů, hrobů a hrobek

Nápisy na pomníky, přípisy a obnova nápisů