Správa hřbitova

Pohřební služba Adámek s.r.o. má ve správě hřbitovy v Sušici a Albrechticích.
Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání „lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek", provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků, správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.
Je možné u nás zakoupit hřbitovní zboží – Svítilny, skříňky na urny, vázy, obaly na urny a mnoho dalších. Veškeré dotazy ohledně hrobových míst podávejte paní Marcele Vadroňové - tel.: 376 523 338, e-mail: ps.susice.spravce@seznam.cz. Platné znění zákona o pohřebnictví najdete na Portálu veřejné správy ČR.
Název dokumentu Ke stažení
Formulář přepis hrobu Stáhnout ve formátu PDF
Formulář přepis hrobu ze zemřelého Stáhnout ve formátu PDF
Podmínky pro zřízení hrobky na pohřebišti Sušice a Albrechtice Stáhnout ve formátu docx
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení, náhrobku na pohřebišti Sušice a Albrechtice Stáhnout ve formátu docx
Žádost o povolení zřízení - rekonstrukce - úpravy hrobového zařízení Stáhnout ve formátu PDF
Řád veřejného pohřebiště Stáhnout ve formátu PDF
Žádost o uložení zpopelněných ostatků na pohřebišti v Sušici / v Albrechticích Stáhnout ve formátu docx
Ukončení nájemní smlouvy na hrobové místo Stáhnout ve formátu PDF
Žádost o udělení souhlasu ke vjezdu motorového vozidla na pohřebiště - soukromá osoba Stáhnout ve formátu PDF
Žádost o udělení souhlasu ke vjezdu motorového vozidla na pohřebiště - firma Stáhnout ve formátu PDF