Pokyny pro pozůstalé

Před návštěvou kanceláře je nutné se objednat. Pokud se nemůžete na domluvený termín dostavit včas, je nutné se přeobjednat. Objednaní klienti mají přednost! Doklady potřebné k vyřízení pohřbu: ╰  Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny zesnulého.
╰  Občanský průkaz objednavatele pohřbu.
╰  Šaty pro zesnulého - včetně spodního prádla.
╰  Fotografie zesnulého pro úpravu vlasů popřípadě líčení.
╰  Úmrtní list vystaví a zašle na adresu objednavatele matrika úřadu v místě úmrtí. Úmrtní list vystaví a zašle na adresu objednavatele matrika úřadu v místě úmrtí. Evidenci obyvatelstva (občanský průkaz), zdravotní pojišťovnu a důchod odhlásí matrika. Ostatní sociální dávky musí odhlásit pozůstalí sami. Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který pozůstalé obešle sám. Vyřízení vdovského důchodu - vyřizuje osobně vdova/vdovec na příslušné OSSZ - důchodové oddělení v Sušici, Nádražní 1226, .
K vyzvednutí urny budete vyzváni telefonicky nebo SMS zprávou. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu.Pokud se nemůže dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena). Potřebné doklady: OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci).
Název dokumentu Ke stažení
Plná moc k vyzvednutí urny Stáhnout ve formátu PDF